Posts

Showing posts from 2013

திரைப்பட ரசனைக் குறிப்பு.

ஒழுக்கக் கோர்வை.

பிரண்டையாறு கதைப்புத்தகம்பற்றி த.அகிலன்.

பிரண்டையாறு சிறுகதைப் புத்தகம் பற்றி மீராபாரதி

'பிரண்டையாறு' பற்றி தர்மினி